Životopis
Narozen: 16.03.1971 ve Vsetíně

Vzdělání:

2004 - 2005 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha
studijní obor: biologie
titul: RNDr.
1996 - 2004 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha
studijní program: anatomie a rostlinné fyziologie
disertační práce: Studium akumulace toxických kovů a radionuklidů  vyššími rostlinami a jejich potenciální využítí pro fytoremediace
titul: Ph.D.

1994 - 1998 Katolická teologická fakulta, Univerzita
studijní program: teologie
studijní obor: náboženské nauky
titul: Mgr.

1994 - 1995 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha
studijní program: chemie
studijní obor: učitelství chemie pro SŠ
titul: Mgr.

1989 - 1995 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha
studijní program: biochemie
diplomová práce: Charakterizace faktorů ovlivňujících produkci peroxidasy kulturou křene (Armoracia rusticana L.) kultivovaného in vitro.
titul: Mgr.

Zahraniční pobyty:

červenec 2009 studijní pobyt, Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), Německo

září 2008 studijní pobyt, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer, Israel

září - říjen 2003 ARI fellowship, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer, Israel

červen 2003 Česko – německá dvoustranná spolupráce, Leipzig

říjen 2002 Česko – německá dvoustranná spolupráce, Sythen, Leipzig

prosinec 2000 - leden 2001 11th International Course - Desert Agrobiology, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer, Israel

Profesní zkušenosti:

od 2009 Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
pozice: externí vyučující, přednáška Fytoremediace

od 2008 Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin
pozice: externí vyučující, přednáška Xenobiochemie rostlin

od 2018 Ústav experimentální botaniky AV ČR Praha, Laboratoř rostlinných biotechnologií
pozice: vedoucí výzkumný pracovník, zástupce vedoucího laboratoře
zaměření: remediace a akumulace xenobiotik, biotransformace organických sloučenin, příjem a distribuce radionuklidů a těžkých kovů v rostlinách, rostlinné tkáňové kultury, peroxidasy, stresová odpověď rostlin

2007 - 2018 Ústav experimentální botaniky AV ČR Praha, Laboratoř rostlinných biotechnologií
pozice: vědecký asistent, zástupce vedoucího laboratoře
zaměření: remediace a akumulace xenobiotik, biotransformace organických sloučenin, příjem a distribuce radionuklidů a těžkých kovů v rostlinách, rostlinné tkáňové kultury, peroxidasy, stresová odpověď rostlin

1994 - 2006 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha, Oddělení rostlinných explantátových kultur
pozice:

diplomant (1994-1995)
Ph.D. student, výzkumný pracovník (1995-2005)
vědecký asistent, zástupce vedoucího oddělení (2005-2006)

zaměření:optimalizace in vitro kultivačních technik, studium akumulace těžkých kovů rostlinami, remediace a akumulace xenobiotik, biotransformace organických sloučenin, příjem a distribuce radionuklidů a těžkých kovů v rostlinách, rostlinné tkáňové kultury, peroxidasy, stresová odpověď rostlin

září 1994 - červen 1995 Učitel chemie, Základní škola Jana Masaryka, Praha

únor 1994 - červen 1994 Profesor chemie, Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, Praha

1993 - 1994 vědecký asistent, Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha

Ostatní činnosti:

Člen vědeckého výboru

 • XENOWAC 2009 (International Conference on Xenbiotics in the Urban Water Cycle, Paphos, Cyprus, 11.-13. March 2009
 • 4th International Conference on Energy and Environmental Science, Kuala Lumpur, Malaysia, 4.-5. September 2014
 • 5th International Conference on Energy and Environmental Science, Penang, Malaysia, 3.-4. September 2015

Předseda sekce konference (chairman)

 • First European Conference on Bioremediation, Chania, Crete, Greece (2.-5. červenec 2001)
 • XENOWAC 2009 (International Conference on Xenbiotics in the Urban Water Cycle, Paphos, Cyprus, 11.-13. March 2009)

Zpravodaj sekce konference (raporter)

 • Workshop of COST Action 837, Bordeaux, France, (25.-27. duben 2002)
 • Workshop of COST Action 837, Stockholm, Sveden, (12.-15. červen 2003)

Členství v odborných komisích

 • člen odborného poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro mobility v rámci bilaterální a multilaterální vědecko-technické spolupráce (od 2018)

Členství ve zkušebních komisích

 • člen zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky ve studijním programu biologie, oboru anatomie a fyziologie rostlin (od 2010)
 • člen zkušební komise pro státní bakalářské, magisterské a státní rigorózní zkoušky ve studijním programu chemie, oboru chemie životního prostředí (od 2012)
 • člen atestační komise ÚEB AV ČR (2012, 2014, 2017, 2019)

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů

 • člen ediční rady časopisu „International Journal of Applied Agricultural Research“

Členství v mezinárodních organizacích

 • člen "International Phytotechnology Society"
 • člen "Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society“

Dohlížející osoba pro práci s radioizotopy

 • 24.1.2007 – odborná zkouška (SÚJB)

Ocenění za vědeckou činnost v oboru
Moje:

 • Nejlepší poster na „Workshop of COST Action 837“, Bordeaux, Francie, (25.-27. duben 2002)
 • Nejlepší poster na „9th FECS konference and 2nd SFC Meeting on Chemistry and the Environment“, Bordeaux, Francie, (29. srpen – 1. září 2004)
 • Druhý nejlepší poster na „International Symposium on Environmental Biotechnology 2006“, Leipzig, Německo, (13. července 2006)
 • The Conference excellent paper na 3rd International Conference on Biology, Environment and Chemistry, ICBEC 2012, Bangkok, Thajsko,(24.-25. listopad 2012)
 • The Conference best presentation na 3rd International Conference on Energy and Environmental Science, ICEES 2013, Shanghai, Čína,(7.-8. září 2013)


Studentů které jsem vedl:

 • Ivana Špirochová: druhé místo ve SVOČ 1999 (Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT)
 • Lucie Víchová: první místo ve SVOČ 2004 (Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT)
 • Adéla Katrušáková: druhé místo ve SVOČ 2005 (Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT)
 • Marina Ursu: čtvrté místo ve SVOČ 2010 (Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT)

Jiné

 • Zastupitel města Kladno (2010-2014, 2018-dosud)
 • Radní města Kladno pro oblast sociální a zdravotnictví (2018-2020)
 • Člen komise rady města pro životní prostředí (2010-2018)
 • Předseda komise rady města pro životní prostředí (2018-dosud)
 • Místopředseda správní rady Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. (2010-dosud)
 • Předseda správní rady Střediska komplexní sociální péče, o.p.s. (2020-dosud)
 • Člen představenstva Vodárny Kladno Mělník, a.s. (2019-dosud)
 • Předseda expertní skupiny TOP09 Středočeského kraje pro životní prostředí a člen celostátní expertní skupiny TOP09 pro životní prostředí (2010-2014)
 • Člen Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kladna v rámci ROP (2014-2015)
 • Zástupce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kladna v rámci IOP (2014-2015)
 • Člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Středočeského kraje (2016-2017)
 • Předseda zapsaného spolku KLADEŇÁCI.CZ, z.s. (2017-dosud)
Copyright 2010 Petr Soudek