Studentské práce

Vedení bakalářských prací:

Rok Název práce Student Univerzita
2007 Akumulace těžkých kovů a stresové odpovědi "normálních" a hyperakumulujících rostlin

Lukáš Sedláček PřF UK Praha
2007 Odstraňování léků jako xenobiotik z komunálních odpadních vod

Tereza Švecová VŠCHT Praha
2008 Uran a jeho rozpadové produkty v životním prostředí

Ondřej Lhotský VŠCHT Praha
2009 Využitie energetických plodín pre fytoremediácie

Katarína Jusková VŠCHT Praha
2010 Mechanismus tolerance rostlin vůči oxidativnímu stresu

Marina Ursu VŠCHT Praha
2010 Mechanismus příjmu těžkých kovů a organických látek rostlinami

Petra Berkyová PřF UK Praha
2010 Fytoremediace: biochemické charakteristiky rostlin hyperakumulujících těžké kovy

Jana Lábusová PřF UK Praha
2010 Thorium v životním prostředí

Rostislav Adam PřF UK Praha
2010 Fytoremediace: strukturální charakteristiky rostlin hyperakumulujících těžké kovy

Marie Otradovcová PřF UK Praha
2011 Prachové částice v životním prostředí a jejich vliv na rostliny - možnosti využití pro fytoremediace

Šárka Endlerová PřF UK Praha
2012 Akumulace radionuklidů rostlinami pěstovanými v laboratořích i reálných podmínkách

Barbora Dvořáková PřF UK Praha
2015 Faktory ovlivňující příjem a distribuci uranu v rostlinách

Daniela Krejčová PřF UK Praha
2018 Vliv mykorhizních hub na fluorescenci bukových sazenic rostoucích v podmínkách zvýšené koncentrace niklu

Milan Novák ČZU Praha
nedokončeno Vliv mykorhizních hub na fluorescenci bukových sazenic rostoucích v podmínkách zvýšené koncentrace zinku

Karin Hilliová ČZU Praha
.

Hedvika Roztočilová VŠCHT Praha

Vedení diplomových prací:

Rok Název práce Student Univerzita
2002 Využití rostlin pro odstranění těžkých kovů

Monika Hrnčířová VŠCHT Praha
2002 Odstraňování těžkých kovů metodou fytoremediace

Martina Kaletová VŠCHT Praha
2006 Srovnání klíčivosti kultivarů lnu (Linum usitatissimum L.)v přítomnosti toxických kovů pomocí testu ekotoxicity

Adéla Katrušáková VŠCHT Praha
2007 Testy toxicity fytoremediovaných půd

Klára Fišerová VŠCHT Praha
2007 Využití fytoremediace pro odstraňování kontaminantů ze životního prostředí

Jan Kotyza VŠCHT Praha
2007 Využití fytoremediace pro odstraňování kontaminantů ze životního prostředí

Ivana Lenikusová VŠCHT Praha
2008 Studium akumulace toxických kovů rostlinami rodu Allium

Radek Mareček VŠCHT Praha
2008 Stanovení akumulace a distribuce těžkých kovů v různých částech hybridní kukuřice po fytoremediaci kontaminovaných půd

Pavel Kinderman PřF UK Praha
2009 Akumulace mědi a stresové odpovědi "normálních" a hyperakumulujících rostlin

Lukáš Sedláček PřF UK Praha
2010 Akumulace uranu rostlinami kultivovanými v laboratorních podmínkách

Martin Buzek PřF UK Praha
2011 Akumulace uranu rostlinami tabáku a studium stresových odpovědí

Ondřej Lhotský VŠCHT Praha
2011 Využití energetických rostlin pro fytoremediace  ploch kontaminovaných těžkými kovy

Katarína Jusková VŠCHT Praha
2011 Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost

Daniel Kufner PřF UK Praha
2012 Studium stresových odpovědí rostlin na přítomnost léčiv v kultivačním médiu

Jana Bystroňová PřF UK Praha
2012 Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty

Rostislav Adam PřF UK Praha
2012 Studium akumulace kademnatých iontů energetickými plodinami

Petra Berkyová PřF UK Praha
nedokončeno Vliv působení uranu na strukturální charakteristiky rostlin tabáku

Marie Otradovcová PřF UK Praha
2013 Vliv působení uranu na metabolismus sacharidů kultivovaných rostlin

Jana Lábusová PřF UK Praha
2016 Thorium jako environmentální stresový faktor pro růst rostlin v kontaminovaném prostředí

Aneta Hrdinová PřF UK Praha
nedokončeno Charakterizace odpovědi tabáku na přítomnost uranu v médiu pomocí vybraných strukturálních parametrů a nespecifických indikátorů stresu

Daniela Krejčová PřF UK Praha

Vedení disertačních prací:

Rok Název práce Student Univerzita
2011 Akumulace vybraných těžkých kovů rostlinami vhodnými pro fytoremediace

Dagmar Benešová VŠCHT Praha
2013 Využití fytotechnologií pro odstranění "nových" kontaminantů z životního prostředí

Jan Kotyza VŠCHT Praha
2017 Schopnost akumulace radionuklidů rostlinami přirozených stanovišť

Kateřina Marková - Mazari ČZU Praha
nedokončeno Akumulace radionuklidů a studium stresových odpovědí rostlin na jejich přítomnost v médiu

Aneta Hrdinová PřF UK Praha

Leonardo da Vinci Programme:

Rok Práce Student Účast na projektu
2013 Ekotoxikologické testy (klíčení semen) a experimenty testující degradaci organických sloučenin

Encarnasion Lopez Maseda COST TD1107
KONTAKT LH11048
2013 Extrakce a purifikace proteinů a stanovení těžkých kovů pomocí AAS

Ignacio Manuel Rodriguez Valseca COST TD1107
2017 Ekotoxikologické testy REE, stanovení těžkých kovů pomocí AAS

Joanes Landa Lekuberria COST ES1407
2018 Extrakce a purifikace proteinů a stanovení aktivity antioxidativních enzymů

Lisa Qin COST ES1407
       
Copyright 2010 Petr Soudek