Články ve sbornících
 1. P. Soudek, R. Tykva, T. Vaněk: Phytoremediation of radioiodine from aqueous-solution by sunflover (Helianthus annuus L.) in the laboratory scale, in Proceedinngs or the First Bioremediation Conference, (Kalogerakis, N., ed.) Chania, Crete, Greece, (2.-5. July 2001), p. 516-518
 2. I. Špirochová, J. Punčochářová, Z. Kafka, M. Kubal, P. Soudek, T. Vaněk: Study of accumulation of heavy metals by in vitro cultures of plants, in Proceedinngs or the First Bioremediation Conference, (Kalogerakis, N., ed.) Chania, Crete, Greece, (2.-5. July 2001), p. 505-507
 3. P. Soudek, R. Tykva, I. Kališová, T. Vaněk: Phytoremediation of heavy metals by sunflower and corn plants, Proceedings of the Second Bioremediation Conference (Kalogerakis, N., ed.), Chania, Crete, Greece, (30. June - 4. July 2003), p. 353-356
 4. P. Soudek, R. Tykva, T. Vaněk: Laboratory analyses and optimalization of 137Cs and 90Sr phytoremediation. In: COST Action 837. 4th WG2 Workshop, Bordeaux' 2002. Risk assessment and sustainable land management using plants in trace element-contaminated soil. (Mench, M., Mocquot, B., eds.). - Bordeaux, INRA Centre Bordeaux-Aquitaine 2003, p. 51-53.
 5. P. Soudek, R. Tykva, P. Petřík, M. Vágner, A. Golan, T. Vaněk: Phytoremediation of uranium decoy range contaminated soil and screening of plant species. In: COST Action 837. 4th WG2 Workshop, Bordeaux' 2002. Risk assessment and sustainable land management using plants in trace element-contaminated soil. (Mench, M., Mocquot, B., eds.). - Bordeaux, INRA Centre Bordeaux-Aquitaine 2003, p. 195-196.
 6. I. Kališová (Špirochová), J. Punčochářová, Z. Kafka, M. Kubal, P. Soudek, T. Vaněk: Study accumulation of heavy metals by crop plants in field conditions, Proceedings of the Second Bioremediation Conference (Kalogerakis, N., ed.), Chania, Crete, Greece, (30. June - 4. July 2003), p. 409-411
 7. T. Vaněk, P. Soudek, R. Tykva: Radionuclide uptake and accumulation by plants. In: COST Action 837. 4th WG2 Workshop, Bordeaux' 2002. Risk assessment and sustainable land management using plants in trace element-contaminated soil. (Mench, M., Mocquot, B., eds.), Bordeaux, INRA Centre Bordeaux-Aquitaine 2003, p. 54-55.
 8. P. Harvey, P. Soudek: Social and political acceptability; appropriation of phytoremediation techniques. In: COST Action 837. 4th WG2 Workshop, Bordeaux' 2002. Risk assessment and sustainable land management using plants in trace element-contaminated soil. (Mench, M., Mocquot, B., eds.), Bordeaux, INRA Centre Bordeaux-Aquitaine 2003, p. 205-206.
 9. Š. Valenová, P. Soudek, Z. Kafka, T. Vaněk : Study of uranium upate by hairy root culture of Armoracia rusticana L., in 3rd European Bioremediation Conference, (Kalogerakis, N., ed.), Chania, Crete, Greece, (4.-7. July 2005), p. 107 (CD ROM)
 10. P. Soudek, Š. Valenová, P. Petřík, M. Vágner, E. Podracká, R. Tykva, T. Vaněk : Phytoremediation and land management of uranium decay range polluted area., in 3rd European Bioremediation Conference, (Kalogerakis, N., ed.) Chania, Crete, Greece, (4.-7. July 2005), p. 102, (CD ROM)
 11. E. Podracká, R. Tykva, P. Soudek, T. Vaněk: The influence of recultivation on the contaminated soil, Radioanalytické metody IAA 04. Praha, Spektroskopická společnost Jana Marka Merci, (2005), p. 39-42
 12. P. Soudek, Š. Valenová, V. Plojhar, T. Vaněk: Fytoremediace radionuklidů a kovů v půdě a odpadních vodách., in Sborník přednášek 3 – Odpadové fórum 2006, Milovy, Czech Republic, (24-26 April 2006), p. 351-358 (3408-3413)
 13. P. Soudek, Z. Vavříková, R. Podlipná, L. Lehký, T. Vaněk: Využití fytotechnologie k dekontaminaci organických polutantů., in Sborník přednášek 3 – Odpadové fórum 2006, Milovy, Czech Republic, (24-26 April 2006), p. 359-364 (3414-3419)
 14. T. Vaněk, Š. Valenová, P. Soudek: Phytoremediation and land management of radionuclide contaminated areas, Proceedings of the Twenty-ninth Arctic and Marine Oilspill Program (AMOP) Technical Seminar. Vancouver, (2006), p. 315-326
 15. T. Vaněk, P. Soudek : Phytotechnology for environment protection. in Biotechnology 2006 (Řehout, V., ed.), Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, Czech Republic, (16.-16. February 2006), CD-ROM (003 vanek-soudek.pdf), pp.1129
 16. T. Vaněk, Š. Valenová, P. Soudek: Phytoremediation and land management of radionuclide contaminated areas., in Proceedings of the twenty-ninth arctic and marine oilspill program (AMOP) technical seminar – Volume 1, (eds.), Vancouver, British Columbia, Canada, (6.-8. June 2006), p. 315-329
 17. J. Malá, P. Máchová, H. Cvrčková, L. Čížková, P. Soudek: Effective micropropagation of mature aspen: Use in breeding. in XXVII International Horticultural Congress - IHC2006: International Symposium on Plant Biotechnology: From Bench to Commercialization , Seoul, Korea, (13.-19. August, 2006) (Read, P.E., ed.), Acta Horticulturae 764, 239-246 (2007)
 18. T. Vaněk, R. Podlipná, P. Soudek: Phytotechnology for environment protection and bioenergy, in 7th International Congress on Plant Biotechnology - BioVeg 2009, (eds.), Ciego de Ávila, Cuba, (11.-15. May 2009), pp. 1-15 (CD ROM)
 19. Š. Petrová, K. Jusková, P. Soudek, T. Vaněk: Phytoextraction of heavy metals by Sorghum bicolor., in 5th European Bioremediation Conference, (eds.), (Kalogerakis, N., Fava, F., eds.) Chania, Crete, Greece, (4.-7. July 2011), p. 1-4, (CD ROM)
 20. P. Soudek, Š Petrová, T. Vaněk: Phytostabilization or accumulation of heavy metals by using of energy crop Sorghum sp. In Proceedings of 2012 3rd International Conference on Biology, Environment and Chemistry (ICBEC 2012), Bangkok, Thailand, (24.-25. November 2012), pp. 25-29 (ISBN 978-981-07-4368-0)
 21. P. Soudek, J. Nejedlý, L. Pariči, Š Petrová, T. Vaněk: The sorghum plants utilization for accumulation of heavy metals. In Proceedings of 2013 3rd International Conference on Energy and Environmental Science (ICEES 2013), Shanghai, China, (7.-8. September 2013), pp. 6-11 (ISBN 978-981-07-7434-9)
 22. P. Soudek,Š. Petrová, T. Vaněk: Increase of metal accumulation in plants grown on biochar – Biochar ecotoxicity for germinating seeds. In Proceedings of 2014 4th International Conference on Energy and Environmental Science (ICEES 2014), Kuala Lumpur, Malaysia, (4.-5. September 2014), International Journal of Environmental Science and Development 6(7), 2015, pp. 508-511 (ISSN 2010-0264)
 23. Š. Petrová, P. Soudek, T. Vaněk: Influence of essential elements on toxicity of polutants to plants., in Influence of Abiotic and Biotic Stresses on properties of Plants 2014., (Hnilička, F., ed.), Zvolen, Slovakia (10.-11. September 2014), p. 194-197
 24. P. Soudek, I.M. Rodriguez Valseca, Š. Petrová, J. Song, T. Vaněk: The accumulation of heavy metals by Sorghum plants cultivated in biochar present. In Proceedings of Beijing International Symposium on Land Reclamation and Ecological Restoration, Beijing, China, (16.-20. October 2014), pp. 183-187 (ISBN 978-1-138-02724-4)
 25. T. Vaněk, P. Soudek, P. Maršík, T. Hudcová, J Syrovatka: Pharmaceuticals in water - problem and its solution. In Proceedings of Beijing International Symposium on Land Reclamation and Ecological Restoration, Beijing, China, (16.-20. October 2014), pp. 381-384 (ISBN 978-1-138-02724-4)
 26. P. Soudek, Š. Petrová, J. Landa Lekuberria, I. Tomášková, T. Vaněk: Ecotoxicity of rare earth elements. In Proceedings of 15th International Conference on Environmental Science and Technology, (Lekkas, D.F., ed.), Rhodes, Greece, (31. August – 2. September 2017), pp. 1-4 (CEST2017_01378.pdf), (ISBN 978-960-7475-53-4)
 27. A. Hrdinová, Z. Lhotáková, M. Mihaljevič, Š. Petrová, J. Albrechtová, T. Vaněk, P. Soudek: Thorium as an environment stressor for plant growth. In Proceedings of 15th International Conference on Environmental Science and Technology, (Lekkas, D.F., ed.), Rhodes, Greece, (31. August – 2. September 2017), pp. 1-5 (CEST2017_01374.pdf), (ISBN 978-960-7475-53-4)
Copyright 2010 Petr Soudek