Přednášky
Akademický rok Název předmětu Zapsaní studenti
(D-doktorand)
Odpřednášené hodiny
2005/2006 N240002 - Dekontaminační technologie, doc. Kubal
VŠCHT Praha,
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2/0 Zk
10 2
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2010/2011
2011/2012
MC260P77 - Chemie životního prostředí II., doc. Tesařová
PřF UK Praha, Chemie životního prostředí
2/2 Z
8
15
8
9
7
2
2007/2008
2009/2010
2011/2012
2013/2014
 
MB130P65 - Xenobiochemie rostlin, spolu s dr. Podlipnou
PřF UK Praha, Fyziologie rostlin
1/1 Z, Zk
3
5 (1D)
3 (1D)
5 (1D)
6
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
MC260P101 - Fytoremediace
PřF UK Praha, Chemie životního prostředí
2/0 Zk
6 (2D)
14
6
6
3
7
6
4
12
2020/2021
 
MC230P86 - Biodekontaminační technologie
PřF UK Praha, Klinická a toxikologická analýza
2/0 Zk
?
 
12
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Projekt MSMT 13995/2014 - Fytoremediace léčiv a jejich reziduí
Ing. Březina, VŠCHT Praha
2/0 Zk
15
15
15
2
Copyright 2010 Petr Soudek